วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ขั้นตอนที่ 1 สมัคร ทำ web เป็นของตัวเอง

โดยเริ่มจากเข้าไปที่ http://www.blogger.com/ ดังรูป

1. สร้าง Google Accountป้อนข้อมูล e-mail , password และคลิกยอมรับเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว ไปขั้นตอนต่อไป ตามรูป
2. ตั้งชื่อ Blogชื่อ Blog และ ชื่อ URL ควรจะเกี่ยวกับเนื้อหาของ Blog ด้วย เช่น ต้องการเขียน Blog เรื่อง ท่องเที่ยวไทย ชื่อ Blog ก็ควรจะเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว
3. เลือกรูปแบบมีให้เลือกอยู่ไม่มากนัก เลือกมา 1 แบบ ตามรูป


4.เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย จะปรากฏดังรูป

เสร็จแล้วหาเนื้อหามาใส่เวป ให้มีข้อมูล พอสมควร เพื่อที่จะใช้สมัคร Google asense ต่อไป (เพื่อนำโค้ดมาใส่ในเวปเรา)เนื่องจากผมเคยสมัครแล้วแต่ไม่มีเนื้อหา ทางกูกเกิ้ลจะไม่ตอบรับในการสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

Internet News