วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Google AdSense คืออะไร?

Google AdSense คือ การนำโฆษณาจาก Google มาติดไว้ในเว็บไซต์ ที่เราได้สร้างขึ้น เมื่อมีผู้เยี่ยมชม เข้ามาดูเว็บของเรา แล้วมีการ คลิก โฆษณา จาก Google เราก็จะได้รับเงินค่าตอบแทน จะมาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับ ราคาต่อคลิก คูณด้วย จำนวนคลิกครับ

ราคาต่อคลิก x จำนวนคลิก = ค่าตอบแทน

สำหรับโฆษณา ของ Google AdSense จะมีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. AdSense for content
2. AdSense for search
3. Google Referrals

1. AdSense for content
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1.1 Ad unit
เป็นป้าย Banner ที่มีทั้ง รูปภาพ และ/หรือ ข้อความ เมื่อมีการคลิก เราก็จะได้เงินทันที
1.2 Link unit
เป็นลักษณะคล้ายกับ Menu หรือ Link ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์เรา โดยเมื่อมีการคลิก ผ่านเมนู Link unit เราจะยังไม่ได้เงินในทันที แต่จะได้เงินเมื่อ มีการคลิกโฆษณา ที่อยู่ในหน้า Link unit

2. AdSense for search
จะคล้ายกับ Link unit เมื่อผู้เยี่ยมชม ค้นหาข้อมูล ผ่าน Google Search ในเว็บของเรา จะปรากฎผลลัพท์ ของการค้นหา เมื่อมีการคลิกในส่วนของโฆษณา เราก็จะได้เงินทันที

3. Google Referrals
ขณะนี้ มี Product อยู่ 3 ตัว ให้เรานำไปติดในเว็บไซต์ ได้ คือ
3.1 Google AdSense
3.2 Google AdWords
3.3 Firefox plus Google Toolbar


เป็นรูปแบบ Ad ของ Google ที่จะได้ค่าตอบแทน เมื่อมีผู้เยี่ยมชมคลิก ป้าย Banner ผ่านเว็บไซต์ ของเรา แล้วทำการสมัครใช้บริการ (เรียกว่า Referer ) มีรายละเอียดดังนี้ คือ

3.1 Google AdSense Referral
- เมื่อ Referer ได้ค่าตอบแทน $5 ภายใน 180 วัน เราจะได้ $5
- เมื่อ Referer ได้ค่าตอบแทน $100 ภายใน 180 วัน เราจะได้ $250
- ถ้าเรามี Referer 25 คน ได้ค่าตอบแทน $100 ภายใน 180 วัน เราจะได้ Bonus $2,000 (โบนัสนี้จ่ายเป็นรายปี คือ ปีละ 1 ครั้ง)

3.2 Google AdWords Referral
- เมื่อ Referer ทำ Adwords ไป $5 ภายใน 90 วัน เราจะได้ $5
- เมื่อ Referer ทำ Adwords ไป $100 ภายใน 90 วัน เราจะได้ $40
- ถ้าเรามี Referer 20 คน ทำ Adwords ไป $100 ภายใน 180 วัน เราจะได้ Bonus $600

3.3 Firefox plus Google Toolbar เราจะได้ค่าตอบแทน $1 เมื่อมีคน Download ผ่านเว็บไซต์ของเรา
(แต่ผู้ดาวน์โหลดนั้น ๆ ต้องไม่เคยติดตั้ง Firefox มาก่อน ) ที่อยู่ด้านขวามือ

ข้อกำหนดในการวาง Google AdSense
Ad unit ไม่เกิน หน้าละ 3 จุด
Link unit ไม่เกินหน้าละ 1 จุด
Search Box ไม่เกินหน้าละ จุด
Referrals ไม่เกินหน้าละ 4 จุด โดยห้ามซ้ำกัน
คุณสามารถนำ Code ไปติดไว้ที่เว็บใด ๆ ก็ได้ถ้าเป็นเว็บของคุณ มี 10 เว็บก็ติดได้ทั้ง 10 เว็บครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

Internet News